Farvelære – en guide til farvernes verden

farvelære

Farvelære er en særlig disciplin inden for billedkunst. Det er gennem farvelære, at man får en grundlæggende forståelse for, hvordan farvespektret er bygget op. Når man kan sin farvelære, har man de stærkeste forudsætninger for at kunne bruge farverne optimalt i sit kunstneriske og kreative virke. Derfor er farvelære ikke blot et grundlæggende element for billedkunst, men også et vigtigt fokuspunkt for kunstnere gennem hele deres virke.

Her i guiden finder du et hurtigt overblik over elementer inden for farvelære. Har du lyst til at gå endnu mere i dybden med basale teknikker, så har du muligheden for at få undervisning i farvelære på hovedfaget Tegning og maleri på Ry Højskole.

Hvad er farver?
For at forstå, hvad farvelære er, er det vigtigt at have en forståelse for, hvad farver er. Farver er det, der kaldes visuelt oplevede sanseindtryk.

Når man som menneske kan opleve farver, er det, fordi øjet er udstyret med særlige celler, som gør det muligt at opfange disse indtryk i form af lyspåvirkninger. Disse bliver så i hjernen omsat til information. De farver, vi kan se, er med til at styrke vores bedømmelse af den ydre verdens genstande, hvad angår størrelse, form og afstand.

Det skønnes, at et menneske med et normalt syn kan se og skelne imellem op imod ti millioner farver. For at kunne tale meningsfuldt om disse farver har vi indrettet visse farvesystemer og samtidig givet farverne navne.

Der findes en del systemer til inddeling og kategorisering af farver, for eksempel CMYK, RGB og NCS. Inden for kunstens verden opererer vi dog stadig med den klassiske farvelære.

Læs også: Guide til farveblanding

Hvad er farvelære?
Farvelære er et område, som har været genstand for stor bevågenhed igennem mange hundrede år. De mest kendte pionerer inden for moderne farvelære er Goethe og Ittens. I det følgende kan du læse mere om deres opdagelser og teorier inden for farvelære.

Goethes farvelære – klassisk farvelære for kunststuderende
Goethes hovedværk inden for farvelære hedder ”Zur Farbenlehre” (Om Farvelære) og er fra 1810. Dette værk danner stadig skole inden for visse kunstnermiljøer og er en ægte klassiker. ”Zur Farbenlehre” bygger på mange års studier og arbejde med farver og kategorisering heraf. Det er således Goethe, som har introduceret begrebet ”komplementærfarver”, som de fleste kunstinteresserede kender til.

Tre forskellige typer farver
I Goethes farvelære deles farver først og fremmest op i tre kategorier: De fysiologiske farver, de fysiske farver og de kemiske farver. De fysiologiske farver er de oplevede farver, som opstår på nethinden og bearbejdes af hjernen til en farveoplevelse.

Som tidligere nævnt er det øjets fysiologiske dispositioner, som gør os i stand til at se og skelne farver – og de fysiologiske farver er et resultat heraf.

De fysiske farver er farver, som opstår, når lys eksempelvis trænger gennem en prisme. Disse fysiske farver opstår som en vekselvirkning mellem lys, mørke og et medium, som for eksempel kan være en prisme eller en let regntåge.

Man kan godt kalde fysiske farver for lysfarver. Denne type farver fungerer fundamentalt anderledes end den tredje kategori, som kaldes kemiske farver. De kemiske farver er bundet til materien og er ikke afhængige af et medium ud over dette – og så selvfølgelig lysets tilstedeværelse. Kemiske farver er for eksempel de pigmenterede malerprodukter, som en kunstmaler bruger i forbindelse med frembringelse af sine værker, og som skal gengive de fysiske farver i den ydre verden.

Blomstermaleri 09

Goethes farvecirkel
Goethes farvecirkel er en vigtig nøgle til forståelsen af Goethes farvelære og farveteori. Cirklen beskriver hele farvespektret på en måde, som i modsætning til den lineære beskrivelse tilføjer endnu en dimension, nemlig grundfarver og komplementærfarver.

I Goethes farvecirkel kan man tydeligt se, hvilke farver der står diametralt modsat hinanden og dermed er komplementære. For hver farve i farvespektret findes en komplementærfarve – for eksempel gul og violet. Disse farver komplementerer hverandre og skaber tilsammen harmoni.

Ittens farvelære
Bauhaus-medlem og underviser, maler, kunstpædagog og kunstteoretiker Johannes Itten er den mest anerkendte arvtager til Goethe, når det handler om farvelære.

Ligesom Goethe arbejder Itten med farvernes psykologiske betydning. Og i lighed med Goethe opstiller Itten alle farver i det kendte spektrum som et cirkelformet diagram.

Ittens farvesystem er en videreudvikling af Goethes berømte farvecirkel og introducerer – foruden de allerede eksisterende komplementærfarver – primærfarver og sekundærfarver.

Ittens farvecirkel
Primærfarverne i Ittens farvesystem er rød, gul og blå og findes i midten af farvecirklen. Grunden til, at de hedder primærfarver, er, at man ikke kan blande sig frem til dem – de er så at sige grundfarver.

Sekundærfarverne er lilla, grøn og orange, som består af lige dele henholdsvis blå og rød, blå og gul og gul og rød. Disse farver findes i cirklens midterste kreds. Og i den yderste periferi finder vi tertiærfarverne. Tertiærfarver opstår ved, at man blander sekundærfarverne i lige forhold.

Kolde og varme farver – hvad er det?
Inden for farvelære arbejdes der med kolde og varme farver. Grundlæggende og objektivt set vil farver som blå, grøn og violet betegnes som kolde farver, mens røde, orange og gule farver betragtes som varme.

Om en farve subjektivt fremstår varm eller kold, kommer dog meget an på sammenhængen, i hvilken den anvendes. Det er langtfra utænkeligt at forestille sig en varm blå eller en kold pink. En farves ”temperatur” kan fremstå forskelligt, afhængig af hvilke andre farver den optræder sammen med.

Farver opleves utroligt individuelt og kontekstafhængigt. Det er derfor altid en god idé at sætte sig grundigt ind i de forskellige begreber inden for farvelære, inden du går i gang, men samtidig sørge for at eksperimentere med de enkelte farver i forhold til hinanden. Så kan du hurtigt danne dig et billede af de effekter, du kan skabe ved hjælp af farver af varierende tone, valør og temperatur.

Blomstermaleri 11

På Ry Højskole kan du tilmelde dig faget Tegning og maleri, hvor du bl.a. får undervisning i farvelære og får masser af farvelære-øvelser. Højskoleopholdet kan give dig et solidt fundament for videreudvikling af dine evner og hjælpe dig til at nå dine
kunstneriske mål.

Har du spørgsmål til et ophold på Ry Højskole, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf.: 86 89 18 88 eller sende os en mail på kontoret@ryhojskole.dk.

Alle

Guitar toner: Forstå teorien bag tonerne

Om du vil lære at spille soli, akkorder, skalaer eller andet på en guitar, er det en stor fordel at kende tonesystemet på guitarens gribebræt. For at spille i praksis, er det altså en fordel at forstå teorien bag. Her kan du læse om hvordan tonesystemet er opbygget.

Læs mere »
Scroll to Top