Book rundvisning

VÆRDIGRUNDLAG FOR RY HØJSKOLE

Ry Højskole forstår sig selv som en almen grundtvigsk højskole, der gennem sit virke vil inspirere til aktiv deltagelse i demokratiet. Vi ønsker at selvstændiggøre og myndiggøre den enkelte til, med respekt for andre, at tage ansvar for sit eget liv.

Undervisningen på Ry Højskole

I undervisningen og i skolens øvrige liv ønsker vi at styrke elevernes engagement, læringslyst, faglighed og livsglæde.

Vores tilgang til læring

Det er vores udgangspunkt, at læring kan foregå gennem sansning, erkendelse og forståelse. Vi anerkender at viden skabes og tilegnes med hoved, krop og hjerte. Hver især rummer de sanselige, de refleksive og de poetiske vidensformer vigtige adgange til forståelse af såvel menneskelivet, som den natur, kultur og historie, vi er en del af.

Fællesskab

Vi tror på et fællesskab bygget på tillid, ligeværdighed, frisind og nærvær. Det åbne møde med andre er forudsætningen for den gensidige opmærksomhed, der danner rammen om skolens faglige og sociale liv.

Ry Højskoles vedtægter

Scroll to Top
BrODERI & BUDSKAB

På faget Broderi og budskab kobles håndens og hovedets arbejde. Vi skal nørkle med broderi – som faktisk er ekstremt sjovt og svært på samme tid – og vi skal reflektere over forholdet mellem netop håndens arbejdet og hovedet. Hvad sker der med vores hjerne, når vi fordyber os i et håndværk? Hvad er flow? Hvad giver det os, når vi mestrer noget?
Underviser: Anne

BRODERI & BUDSKAB er en del af valgfagene på Ry Højskole