TILMELDING TIL RY UDEN FILTER 2024

  1. Vælg det du modul du ønsker at deltage på

  Tilmeldingen er åben. Man får plads i den rækkefølge tilmeldingerne er ankommet.

  OBS: VÆLG KUN ET MODUL - skriv eventuelt din 2. prioritet i kommentarfeltet

  Darwinwin
  Eat, Pray, Love
  Et skræddersyet sommerkursus
  Et skraldet modul
  Fjernsyn for dig
  Gjenforeningen af Norge og Danmark
  Lev som Larsen og gi den Gasolin
  Wolves of Kloster Street - venteliste


  2. Personlige oplysninger

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse

  Postnummer

  By

  Telefonnummer

  Din e-mail (skal udfyldes)

  CPR-nr.


  3. Præferencer
  dobbeltværelse (Kr. 3.600,-)
  enkeltværelse (+ Kr. 500 )
  bare giv mig et tremandsværelse, hvis det passer
  Jeg er vegetar
  Jeg er veganer
  Jeg er medlem af elevforeningen - rabat kr. 100

  Andre ønsker


  4. Bekræftelse

  Jeg giver hermed Ry Højskole samtykke til at behandle mine personoplysninger (se nedenfor). Når du har bekræftet, kan du scrolle til bunden af siden og se, at din besked er sendt


  Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

  Du har rettet henvendelse til Ry Højskole for at bliver tilmeldt et højskoleophold.
  I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Ry Højskole.
  Den dataansvarlige er:
  Kirsten Hansen, Klostervej 36, 8680 Ry – Tlf. 27804466

  Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

  Ry Højskole har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

  Ry Højskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

  Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.
  I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.
  Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

  Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør.

  Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Ry Højskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

  Scroll to Top