Sammensæt dit eget skema på Ry Højskole

Her kan du se hvordan et ugeskema på Ry Højskole ser ud.

Morgenmad 7.30-8.00
Morgensamling 8.00-8.45

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.45-10.15

HOVEDFAG

VALGFAG

HOVEDFAG

VALGFAG

FÆLLESTIME

Pause

10.30-12.00

Rengøring
10.30-11.00
Husgruppemøde 11.20-12.00

Fritid

HOVEDFAG

VALGFAG

FÆLLESTIME

Frokost 12.00-12.30

Mellem 12.30-15.30

Fællesrådsmøde kl. 12.45 – 13.15

VALGFAG
13.00 – 15.30

HOVEDFAG
13.00-15.30

Rengøring
12.30 – 13.10

Fællesmøde
13.15 – 14.00

Fritid

WORKSHOPS 
13.00-15.00

VALGFAG

Aftensmad 18.00-18.30

Fra 19.30-21.00

Husgruppemøde 

HOVEDFAG

Højskoleaften

Her ser du de fag, du kan vælge ud fra

Hovedfag

Nordisk Friluftsliv
Teater
Musik
Keramisk Design
Kunst 
Verden omkring os

Valgfag

Adventuresport
Analog foto
Band
Bæredygtigt tøjdesign
Dans
Film
Hot Skrot
Idræt
Impro teater
Keramik Intense
Klatring, kano og kajak
Kloden kalder
Kor
Krop og køn
Litteratur og skriveværksted

Lytteklubben
Musikproduktion
Nyheder vendt og drejet
Partyband
Rød keramik
Sensommersafari
Sprog og eksistens
Storyslam
Strik
Tegning
Under himlen
Verdensmad
Værk og vandring
Yoga

Yderligere forklaring til valg af fag på 1. og 2. periode

Ved tilmelding vælger man et af de 6 hovedfag (de blå fag). Valget gælder kun de første 6 uger (1’ periode) i efteråret og 7 uger på forårsholdet.

Hvornår vælger du fagene?
Efter ankomsten bliver du præsenteret for valgfagene. Du vælger først, når du er kommet.
I første periode er der også en række workshops, der skifter hver uge.

Hvad er med i hele forløbet?
I hele forløbet er der hver uge fællestimer og højskoleaftner med foredrag, koncerter og meget andet. Og i løbet af opholdet vil der være fordybelsesuger hvor vi tager på ture med hovedfag eller fordyber os på anden vis.

Hvor mange uger tilmelder man sig?
Om foråret kan man tilmelde sig det samlede 22 ugers forløb. Det gør næsten alle. Har man kun mulighed for at være med de første 7 uger eller de følgende 15, kan man vælger perioderne enkeltvis. Vælger man 7 uger, kan man ikke regne med en plads de følgende 15 uger.
Efterårskurset er på 18 uger, og man melder sig til det samlede forløb.

Fleksibelt højskoleophold
Forårsskemaet – og efterårsskemaet har samme struktur. Efter de første 6 eller 7 uger vælger alle igen nye fag. Ingen har på forhånd valgt fag til 2’ periode. Det giver dig god mulighed for at prøve en masse fag og vælge om undervejs i løbet af dit højskoleophold.

Scroll to Top