VEJLEDNING – HVOR ER DU PÅ VEJ HEN?

Vejledningen på Ry Højskole er et tilbud til alle elever, der ønsker hjælp til afklaring eller planlægning, når det gælder fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

  1. Studievejledning med oplysning og hjælp til ansøgninger, formuleringer af CV, afklaring af krav og betingelser m.m. I denne del af vejledningen samarbejder vi med Studievalg Østjylland.
  2. En eller flere samtaler af mere eksistentiel karakter, hvor man sammen med sin husgruppelærer, eller den lærer man helst vil tale med, kan afprøve og diskutere de forestillinger, man gør sig om fremtiden.
  3. Mentorvejledning, hvor lærere med vejlederuddannelse tilknyttes den enkelte mentorelev. Vejledninger omfatter tilbud om ugentlige vejledningssamtaler.
Scroll to Top