Forår 2025

  Forårsskolen 2025 er udsolgt og vi optager ikke flere på venteliste. Beklager.

  Tilmelding til foråret 2025 er lukket
  Forår 2025 - udsolgt

  Vælg hovedfag i første periode Forår 2025

  Verden omkring os - udsolgt
  Keramisk design - udsolgt
  Kunst - udsolgt
  Teater - udsolgt
  Musik - udsolgt
  Friluftsliv - udsolgt

  Personlige oplysninger

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse

  Postnummer

  By

  Telefonnummer

  Din e-mail (skal udfyldes)

  CPR-nr.


  Kontaktperson i tilfælde af sygdom eller lign.

  Navn på kontaktperson (skal udfyldes)

  Adresse

  Telefonnummer


  Preferencer
  Jeg ønsker dobbeltværelse/3-sengs værelse
  Jeg ønsker enkeltværelse
  Jeg ønsker kønsneutralt værelse
  Jeg er vegetar
  Jeg er veganer

  Andre ønsker


  Senest afsluttede uddannelse
  Folkeskole
  Teknisk skole
  HH/HF/GYM
  Faglært
  Videregående uddannelse

  Andet:

  Evt. tidligere højskoleophold:

  Beskæftigelse inden højskoleophold:

  Bekræftelse

  Jeg giver hermed Ry Højskole samtykke til at behandle mine personoplysninger (se nedenfor)


  Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

  Du har rettet henvendelse til Ry Højskole.
  I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Ry Højskole.
  Den dataansvarlige er:
  Kirsten Hansen, Klostervej 36, 8680 Ry – Tlf. 27804466

  Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige mundigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

  Ry Højskole har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

  Ry Højskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

  Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.
  I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

  Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

  Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør.

  Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Ry Højskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

  Scroll to Top
  BrODERI & BUDSKAB

  På faget Broderi og budskab kobles håndens og hovedets arbejde. Vi skal nørkle med broderi – som faktisk er ekstremt sjovt og svært på samme tid – og vi skal reflektere over forholdet mellem netop håndens arbejdet og hovedet. Hvad sker der med vores hjerne, når vi fordyber os i et håndværk? Hvad er flow? Hvad giver det os, når vi mestrer noget?
  Underviser: Anne

  BRODERI & BUDSKAB er en del af valgfagene på Ry Højskole