Generalforsamling på Ry Højskole

Generalforsamling, Ry Højskole. Mandag den 24. april 2023 kl. 19.30 i Foredragssalen.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Årsrapport for 2022 fremlægges. Specifikationer til årsrapporten kan rekvireres på tlf. 86 89 18 88.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingen. Skolens vedtægter kan læses på www.ryhojskole.dk/bestyrelsen . Efter generalforsamlingen inviteres til tapas og vin.

Scroll to Top